Privacyverklaring

Anja van den Berg, KvK 71456201, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
E-mailadres

De wet noemt dit 'persoonsgegevens' en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt niet aan andere bedrijven of instanties, tenzij dit nodig is in de afspraak die met u gemaakt is of als de wet dit vereist.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Anja van den Berg heeft niet de intentie gegevens te verwerken en verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, Anja van den Berg kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt of verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw bestelling en betaling
Marketing en contact. Wilt u geen service-mails ontvangen, dan kunt u zich daarvoor eenvoudig afmelden door contact met ons op te nemen.
Wettelijk verplichting, zoals voor belastingaangifte.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Anja van den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet verkocht aan derden en worden uitsluitend verstrekt wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookieverklaring
Anja van den Berg gebruikt alleen technische en functionele cookies, als ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, neem dan contact op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Beveiliging
Uw gegevens worden beschermd door het nemen van passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden niet online bewaard.